Zebranie Koła listopad 2022

Warroza jest chorobą, która może powodować duże straty w pasiekach, a tym samym wymaga od pszczelarzy stałej troski o rodziny pszczele.

W dniu 13 listopada 2022 roku na zebranie Koło zaprosiło dr hab. Małgorzatę Bieńkowską z Instytutu Ogrodnictwa – Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, która na wykładzie pt.:” Wymiana matek pszczelich w połączeniu z gospodarką pasieczną i walką z warrozą” omówiła to ważne zagadnienie.

Na zebraniu zostały także poruszone kwestie związane z dofinansowaniem pszczelarzy w 2023 roku, wypłatami za matki i leki oraz planowanymi przedsięwzięciami w 2023 roku.

W uroczystej części spotkania Prezes Kazimierz Kwiecień przedstawił nowego członka naszego Koła – księdza Grzegorza Wójcika – Proboszcza Parafii Św. Piotra i Andrzeja w Jedlińsku, który przyjął jednocześnie funkcję Kapelana Koła.

Natomiast Wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej Mariusz Górnik wręczył kapelanowi oraz pozostałym nowym członkom legitymacje Polskiego Związku Pszczelarzy.