zarząd koła

PREZES

Kazimierz Kwiecień

Robert Mroczek

V-ce Prezes

Stanisław Cieloch

V-ce Prezes

Agnieszka Mąkosa

Skarbnik

Mariusz Górnik

Sekretarz

Robert Śliwa

Członek Zarządu

Tadeuz Skorża

Członek Zarządu

Marek Kęska

Członek Zarządu