Konkurs pasiek 2022

W tegorocznej edycji komisja, której przewodniczyła dyrektor Wydziału Ochrony środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Radomiu Renata Kiraga, przyznała dwa równorzędne miejsca pierwsze i drugie. W konkursie zwyciężyli Tadeusz Krekora i Edward Pysiak. Miejsce drugie przyznano Mieczysławowi Dusińskiemu i Adamowi Gładyszowi. Podczas uroczystego podsumowania, nagrody wręczył starosta Waldemar Trelka, fundator nagród.

Pod ocenę komisji poddawany był m.in. stan pasieki i urządzeń w gospodarstwie, stosowanie nowoczesnych metod gospodarki pasiecznej  czy zwalczanie chorób u pszczół. Ważną kwestią przy ocenie zgłoszonych pasiek jest innowacyjne podejście, aktywność i zabandażowanie ich właścicieli.