Koło pszczelarzy w radomiu

w zgodzie z naturą

O nas


Witamy wszystkich miłośników pszczół na stronie Koła Pszczelarzy w Radomiu

O NAS

WŁADZE KOŁA

PREZES - Lucjan Walasek
V-ce PREZES - Kazimierz Kwiecień
SEKRETARZ - Mariusz Górnik
SKARBNIK - Stanisław Cieloch


Czytaj więcej

historia koła

Radomskie Koło Pszczelarzy formalnie zostało powołane 11 listopada 1957 roku, na zebraniu Komitetu Organizacyjno – Założycielskiego w obecności 76 osób oraz przybyłych gości.

Czytaj więcej

wiadomości

Informacje na temat prowadzenia pasieki. Tematyka spotkań 
z prelegentami prowadzona na zebraniach koła, wieści z kraju i ze świata na tematy związane 
z pszczołami. 

Czytaj więcej

statut

Polski Związek Pszczelarski (PZP), zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną, niezależną, samorządną, społeczno-zawodową i federacyjną organizacją podmiotów 

Czytaj więcej

Masz pytania ? Zadzwoń do nas tel: 668 982 999

55 LAT KOŁA

Bezpośrednią inspiracją obchodów 55-lecia powstania Koła Pszczelarzy w Rado­miu był projekt ufundowania sztandaru koła. Na zebraniu 12 stycznia 2014 r. zatwierdzono projekt sztandaru oraz przyjęto plan obchodów. W dniu 9 listopada 2014 r. odbędzie się uroczyste przyjęcie sztandaru przez pszcze­larzy.

Czytaj wiecej

POGOTOWIE ROJOWE TEL: 668 982 999 

prezesi koła

Adam Sola był jednym z pionierów organizowania się pszczelarzy w Radomiu w powiecie radomskim. Uro­dził się 30 maja 1901 roku we wsi Konary. Pierwsze tajemnice pszczelarzenia poznawał w pasiece brata stryjecznego, Stefana, we wsi Krajów koło Skrzynna. U miejscowego ko­wala w Konarach zdobywał szlify kowalskie. W tym czasie uczestniczy w spotkaniach pszczelarzy, organizowanych przez pana Kisieliń­skiego w Szkole Rolniczej w Wacynie, tu bowiem odbywały się pierwsze szko­lenia w zakresie hodowli pszczół.

Czytaj więcej

Telefon admin: +48 668 982 999

Zebrania Koła odbywają się w drugą niedziela miesiąca 
od października do kwietnia 
w godz. od 09.00 do 13.00  
w siedzibie
Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul Świętego Brata Alberta 1
26-600 Radom