Zebranie Koła 11.02.2024 r

W dniu 11 lutego 2024 r. odbyło się kolejne zebranie Pszczelarzy Radomskiego Koła.

Omówiono następujące zagadnienia:

  1. Zapisy na węzę.
  2. Wydawanie legitymacji członkowskich
  3. Planowany na 2024 rok Konkurs Pasiek.
  4. Wypłaty należności z tytułu refundacji za leki i matki.
  5. Zamówienia na leki i matki na rok 2024 oraz ubezpieczenie pasiek.
  6. Planowaną wycieczkę do Kozłówki, Lublina i Zamościa.

Po przerwie wykład wygłosiła prof. Aneta Stachecka – temat: „ Wpływ czynników antropogenicznych i środowiskowych na odporność pszczół i funkcjonowanie rodziny pszczelej”

Ogłoszenie

Pan Józef Michalec tel.: 518 255 699 ma do sprzedania 10 uli z rodzinami, warszawskie poszerzane ze skróconą ramką + cały osprzęt.