Zebranie Koła styczeń 2023

W dniu 08 stycznia 2023 roku odbyło się zebranie Koła, na które zaproszono mgr inż. Marka Podlewskiego – znanego zootechnika, nauczyciela w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu, właściciela Kujawskiego Centrum Pszczelarskiego oraz pasieki hodowlanej linii kujawskiej. Pan Marek Podlewski wygłosił prelekcję nt.: „Całoroczna gospodarka pasieczna ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania rodzin do pierwszych pożytków”.

Na zebraniu zostały także poruszone kwestie związane z:

  1. Dofinansowaniem pszczelarzy w 2023 roku.
  2. Wypłatami za matki i leki.
  3. Organizacją wymiany wosku na węzę.
  4. Planowaną w 2023 roku wycieczką.
  5. Konkursem pasiek.