Składki członkowskie

Koło Pszczelarzy w Radomiu, wprowadza formę płatności za składki członkowskie za pomocą konta bankowego.

Dane do przelewu:

Koło pszczelarzy w Radomiu ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom

Nr- konta bankowego:

05 2030 0045 1170 0000 0341 6750

Przykładowy sposób obliczenia składki za 10 rodzin przedstawia się następująco:

  • składka członkowska 70 zł,
  • ulowe 3 zł od rodziny za 10 rodzin (3×10) = 30 zł
  • szkolenie 20 zł.

Razem: (70+30+20) = 120 zł.

W tytule wpłaty należy podać Imię i Nazwisko pszczelarza oraz skrótami poszczególne składniki składki np:

Jan Nowak – sc70ul30szk20 

Dodatkowo dla pszczelarzy, którzy przystąpią do programu: „Wsparcie pszczelarzy dotkniętych zdarzeniami losowymi związanymi z utratą rodzin pszczelich”   składka wzrasta o 0,50 zł za rodzinę pszczelą. 

Przykładowy sposób obliczenia składki dla wyżej wymienionych osób za 30 rodzin przedstawia się następująco:

  • składka członkowska 70 zł,
  • ulowe 3 zł od rodziny za 30 rodzin (3×30) = 90 zł
  • szkolenie 20 zł.
  • pomoc prawna (30 x 0,50) = 15 zł

Razem: (70+90+20+15) = 195 zł.

W tytule wpłaty należy podać Imię i Nazwisko pszczelarza oraz skrótami poszczególne składniki składki np:

Jan Nowak – sc70ul90szk20pp15 

Two columns
Pionowo
Poziomo

OBLICZ SKŁADKĘ

WYLICZENIE

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}