Pierwsze posiedzenie Zarządu Koła

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Koła Pszczelarzy w Radomiu podjęto uchwały, na mocy których ukonstytuowały się władze Koła na lata 2021–2025.

Poniżej składy władz Koła Pszczelarzy w Radomiu kadencji 2021–2025.

Prezes Zarządu : Kazimierz Kwiecień

Wiceprezes Zarządu Koła  – Robert Mroczek

Wiceprezes Zarządu Koła – Skarbnik – Stanisław Cieloch

Sekretarz Koła: Mariusz Górnik

 

Członkowie Zarządu Koła:

  • Tadeusz Skorża
  • Agnieszka Mąkosa
  • Zdzisław Tuzimek
  • Bartosz Pysiak
  • Robert Śliwa
  • Marcin Mucha
  • Marek Kęska

Wszystkie decyzje władz Koła mają charakter stanowiący i są podejmowane w trybie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy liczby uprawnionych do głosowania.

W ramach zarządu koła wyznaczone zostały osoby:

Tadeusz Skorża i Zdzisław Tuzimek – odpowiedzialni za logistyczne zabezpieczenie przedsięwzięć Koła

Mariusz Górnik –   odpowiedzialny za prowadzenie działań związanych w ubezpieczeniem pasiek oraz dokumentacji Koła.

Robert Mroczek i Bartosz Pysiak – odpowiedzialny za prowadzenie działań związanych z refundacją matek pszczelich.

Marek Kęska, Robert Śliwa, Marcin Mucha – odpowiedzialni za prowadzenie działań związanych z zabezpieczeniem pszczelarzy w leki weterynaryjne.

Podjęto uchwały:

Zwiększającą składkę – wpisowe do Koła.

Przyznano Prezesowi ekwiwalent za abonament telefoniczny.

Sprawy szkoleniowe:

Na zebranie w dniu 14.11.2021 roku zaproszono prelegenta – Pana Tomasza Kędziorę – wykładowcę Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli.