Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 10 października 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Pszczelarzy w Radomiu. Gospodarzem spotkania był Prezes Koła Pan Lucjan Walasek, który o godzinie 10.45 dokonał otwarcia zebrania oraz uczcił minutą ciszy zmarłych w ostatnim roku pszczelarzy.

Na prowadzącego zebranie wybrano Pana Mariusza Górnika, a funkcję sekretarza powierzono Pani Annie Masiarz.  W zebraniu uczestniczyło 101 członków koła oraz gościnnie Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej Pan Grzegorz Brzeski.

Sprawozdanie z działalności Koła oraz sprawozdanie finansowe przedstawił ustępujący Prezes, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego przedstawili ich przewodniczący.

Do działalności Zarządu Koła nie wniesiono zastrzeżeń i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Podczas głosowania wybrano:

 1. Prezesa Koła Pszczelarzy w Radomiu – Pana Kazimierza Kwietnia
 2. Do Zarządu Koła zostali wybrani:
   • Stanisław Cieloch
   • Mariusz Górnik
   • Robert Mroczek
   • Zdzisław Tuzimek
   • Bartosz Pysiak
   • Robert Śliwa
   • Agnieszka Mąkosa
   • Marcin Mucha
   • Tadeusz Skorża
   • Marek Kęska
 1. W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
   • Stanisław Brodziak
   • Edward Pysiak
   • Jerzy Pawłowicz
 1. W skład Sądu Koleżeńskiego weszli:
   • Edward Hernik
   • Jan Stanik
   • Adam Kalita

5. Delegatami na Zjazd Regionalnego Związku Pszczelarzy w Radomiu zostali wybrani:

   • Kazimierz Kwiecień
   • Lucjan Walasek
   • Grzegorz Brzeski
   • Stanisław Cieloch
   • Mariusz Górnik
   • Robert Mroczek
   • Zdzisław Tuzimek
   • Bartosz Pysiak
   • Robert Śliwa
   • Agnieszka Mąkosa
   • Marcin Mucha
   • Tadeusz Skorża
   • Marek Kęska
   • Piotr Szczęsny
   • Grzegorz Surowiecki
   • Stanisław Brodziak
   • Stanisław Kuliński
   • Mariusz Byrwiński
   • Stanisław Tkaczuk
   • Stanisław Włodarczyk
   • Jan Kowalik
   • Stanisław Klocek
   • Monika Mrożek

Podczas uroczystości zostali wyróżnieni:

 1. Brązową Odznaką PZP:
   • Robert Mroczek
   • Edward Pysiak
   • Leszek Żakowicz

2. Srebrną Odznaką PZP

   • Grzegorz Brzeski
   • Stanisław Brodziak
   • Adam Gładysz
   • Marian Wyrwiński
 1. Złotą Odznaką PZP
   • Jan Stanik
   • Bronisław Buczek
   • Stanisław Szaran
   • Mariusz Górnik
 1. Medalem im. ks. dr Jana Dzierżonia:
   • Kazimierz Kwiecień
   • Stanisław Tkaczuk
   • Stanisław Cieloch

Medale oraz odznaczenia wręczył Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej Pan Grzegorz Brzeski.