zarząd koła

PREZES

Lucjan Walasek

Kazimierz Kwiecień

V-ce Prezes

Mariusz Górnik

Sekretarz

Stanisław Cieloch

Skarbnik

Stanisław Tkaczuk

Członek Zarządu

Grzegorz Brzeski

Członek Zarządu

Zdzisław Tuzimek

Członek Zarządu

Piotr Kowalik

Członek Zarządu