Aktualny skład Zarządu PZP

Aktualny skład Zarządu PZP

W dniach 8 i 9 marca 2017 r. w Połczynie Zdroju odbył się XXII Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Licznie przybyli na zjazd delegaci krytycznie ocenili pracę ustępujących władz (Prezydenta PZP, Zarządu) i Komisji Rewizyjnej Związku.

Zjazd na kolejną 4-letnią kadencję wybrał nowe władze Związku.

 

czytaj więcej...