Przystąpienie do koła

Aby przystąpić do Koła Pszczelarzy w Radomiu należy:

Zgłosić prowadzenie pasieki do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Powiatowe Inspektoraty Weterynarii znajdują się:

 1. Radom ul. Warzywna 20, Telefon 48 362 78 49
 2. Szydłowiec z siedzibą w Orońsku ul. Radomska 19, Telefon 48 617 58 65
 3. Przysucha ul. Radomska 24, Telefon 48 675 28 01
 4. Zwoleń ul. Lubelska 6, Telefon 48 676 24 72

W Inspektoracie należy pobrać zaświadczenie o zgłoszeniu prowadzenia pasieki.

Wypełnić deklarację przystąpienia do koła. Deklarację można uzyskać na spotkaniu Koła.

Opłacić u Skarbnika Koła następujące składki:

 1. Członkowska: 70 zł (opłacana jeden raz w roku)
 2. Szkoleniowa: 10 zł (opłacana jeden raz w roku)
 3. Składka za rodziny pszczele: 3 zł (za jedną rodzinę)
 4. Ubezpieczenie OC: 6 zł za każdą pasiekę (opłacane na początku roku)
 5. Wpisowe: 150 zł (jednorazowa opłata dla osób przystępujących do Koła)

Wypełnioną deklarację wraz z kserokopią zaświadczenia o zgłoszeniu prowadzenia pasieki należy złożyć u Skarbnika Koła na zebraniu Koła.
Zebrania Koła odbywają się w drugą niedzielę miesiąca (od października do kwietnia) w godz. od 09.00 do 13.00  w siedzibie Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich ul. Świętego Brata Alberta 1; 26-600 Radom

W razie pytań proszę pisać na biuro@pasieczysko.eu lub dzwonić na 600 232 828.

przykład:

Pszczelarz z powiatu radomskiego, który posiada 12 rodzin pszczelich w 1 pasiece chcąc przystąpić do Naszego Koła:

 1. Zgłasza pasiekę u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu i pobiera zaświadczenie
 2. Opłaca u Skarbnika 272 zł składki  (70+10+3×12+6+150=272)
 3. Pobiera i wypełnia deklarację przystąpienia do Koła
 4. Wypełnioną deklarację oraz kserokopię zaświadczenia składa na spotkaniu Koła.