Zebranie  listopadowe KPwR

Zebranie listopadowe KPwR

Refundacja leków oraz matek pszczelich, to tematy o których dyskutowano podczas pierwszej części zebrania Koła Pszczelarzy w Radomiu, które odbyło się 11 listopada 2018 roku. Prezes Koła Pan Lucjan Walasek przedstawił także informację na temat

czytaj więcej...
Refundacja leków

Refundacja leków

Zarząd Koła Pszczelarzy w Radomiu informuje, że jest możliwość zwrotu kosztów poniesionych na leki w ramach refundacji na rachunek bankowy.

W tym celu należy podać numer rachunku bankowego do Zarządu Rejonowego Pszczelarzy Ziemi Radomskiej. Osoba do kontaktu – Pani Mariola Malec tel.: 572470031 lub na zebraniu Koła w dniu 11 listopada.

Prezes

Lucjan Walasek

czytaj więcej...
Spotkanie listopadowe

Spotkanie listopadowe

Informujemy, że na spotkaniu koła w dniu 11 listopada 2018 roku prelekcje wygłosi mgr inż. Mariusz Chachuła. Tematyka obejmować będzie następujące zagadnienia:

  1. Matka pszczela a prawidłowy rozwoju rodziny
    • Rasy i linie matek a rodzaj pasieki i typ ula
    • Metody wychowu matek pszczelich
    • Wychów matek pszczelich na własne potrzeby
  2. Zabiegi i prace w pracowni i pasiece
czytaj więcej...