55 Lat Koła

Bezpośrednią inspiracją obchodów 55-lecia powstania Koła Pszczelarzy w Rado­miu był projekt ufundowania sztandaru koła. Na zebraniu 12 stycznia 2014 r. zatwierdzono projekt sztandaru oraz przyjęto plan obchodów. W dniu 9 listopada 2014 r. odbędzie się uroczyste przyjęcie sztandaru przez pszcze­larzy.

Wykonanie sztandaru będzie dobrowolnie fundowane przez

 • Kazimierza Kwietnia – głównego sponsora
 • członków koła pszczelarzy w Radomiu

W skład Komitetu Organizacyjnego obchodów 55-lecia powstania koła weszli

 • Lucjan Walasek – przewodniczący Kazimierz Kwiecień Piotr Kowalik

Pomoc w organizowaniu obchodów zadeklarowali pozostali członkowie Zarządu koła.

Zarząd koła postanowił uczcić wydarzenie związane z fundacją sztandaru wyda­niem broszurki.

Sponsorami wydania broszurki są;

 • Mirosław Ślifirczyk – Starosta Radomski
 • Andrzej Kosztowniak- Prezydent Miasta Radomia

Sztandar Koła Pszczelarzy w Radomiu

Na sztandarze z jednej strony widnieje portret św. Ambrożego, patrona pszczela­rzy i okalający go napis: KOŁO PSZCZELARZY W RADOMIU.

Na tej samej stronie w prawym górnym rogu jest herb powiatu radomskiego, a po lewej stronie herb miasta Radomia. Stronę drugą sztandaru wyobraża zarys granic Polski w pszczelim plastrze z osiadłymi na nim pszczołami. W części centralnej plastra widnieje matka pszczela – królowa z czerwoną opalitką. Plaster okala napis: PSZCZOŁY ŻYWIĄ I LECZĄ.

Do Koła Pszczelarzy należą pszczelarze mieszkający w Radomiu oraz w powiecie radomskim.

Życzeniem nas pszczelarzy, fundatorów sztandaru, jest żeby służył pszczelarzom obecnym i przyszłym, gromadził ludzi uczciwych wokół siebie i jednoczył środowisko pszczelarskie.

Sztandar wykonano w „Pracowni Haftu Artystycznego ” p. Krystyny Duchniak w Radomiu w 2014 r.

Działalność Koła

W drugą niedzielę miesiąca, od października do kwietnia każdego roku, odbywały się zebrania szkoleniowe członków Koła w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu, poprzedzone wcześniejszymi zebraniami Zarządu Koła. Na zebrania zapraszani byli prelegenci z wyższych uczelni rolniczych, Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, Instytutu Pszczelarskiego w Puławach oraz pszcze­larze o dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Organizowano:

 • kilkudniowe wycieczki turystyczno – szkoleniowe dla pszczelarzy i ich rodzin, np: w Bieszczady, na Litwę-Wilno,Troki, do Kamiannej, Krynicy Górskiej, Doliny Popradu, Nowego i Starego Sącza, Słowacji- Bardejów, Góry Świętokrzyskie, do Krakowa – Wie­liczki i inne.
 • wyjazdy na Jasną Górę do Częstochowy 7 grudnia w dniu św. Ambrożego
 • wyjazdy na Ogólnopolskie Święto Pszczelarzy.

Prowadzono szkolenia dla pszczelarzy zakończone egzaminem kwalifikacyjnym na mistrza oraz pszczelarza wykwalifikowanego.

Szkolenia refundowane przez Agencję Rynku Rolnego, prowadzone były w Pszczelej Woli przy staraniu Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej i czynnej pomocy Koła Pszczelarzy w Radomiu.

Urzędy Gmin sponsorowały zakupy drzew i krzewów miododajnych.

W każdym roku organizowano rozprowadzanie wśród pszczelarzy zakupionych pszczół i leków oraz wyposażenia pasiecznego refundowanych częściowo przez Agencję Rynku Rolnego

Współpraca Koła ze Starostwem Powiatowym w Radomiu.

W społeczeństwie dojrzewa świadomość o dużej roli pszczół w przyrodzie.

„… gdy zginie ostatnia pszczoła na kuli ziemskiej ludzkości zostaną tylko cztery lata”, Albert Einsteine

Powiedzenie A. Einsteina jest znane coraz szerszej grupie społeczeństwa. Rośnie wśród ludzi świadomość o bardzo ważnej roli pszczół w przyrodzie. Od tych owadów, (Apis mellifera) zapylających rośliny, zależy 40% żywności.

stosowane środki chemiczne (np. na bazie izonikotynoidów) do ochrony ro­ślin nie wpływają korzystnie na rozwój rodzin pszczelich.

Świadomość tych wszystkich zagrożeń jest dobrze znana Staroście Powiatu Radom­skiego Mirosławowi Ślifirczykowi.

Władze Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa czynią starania, aby wiedzę o znaczeniu pszczół i innych owadów zapylających przekazać rolnikom i sadownikom.

Zachęcają pszczelarzy, poprzez Konkurs pasiek, do wprowadzenia nowoczesnych metod gospodarki pasiecznej oraz poprawy zdrowotności pszczół.

Od 2007 roku w sierpniu komisja składająca się z; naczelnika Wydziału Rolnictwa – Mariana Janeczka, inspektora Romana Romanowskiego oraz pszczelarzy: Lucjana Walaska – prezesa Koła, Kazimierza Kwietnia – wiceprezesa , odpowiedzialnego za organizowanie „Konkursu, Pasiek” wizytuje pasieki zgłoszone do oceny.

Po ustaleniu zajętych miejsc wręczane są nagrody i dyplomy ufundowane przez Starostę Powiatu Radomskiego.

W tym roku na podsumowanie konkursu pasiek zaprosiliśmy redaktorów miesięczni­ka „Pszczelarz Polski”. Materiały z tego wydarzenia ukazały się we wrześniowym nu­merze 2014 r.„ Pszczelarza Polskiego „

Pierwsze miejsce w konkursie w ostatnich latach zajęły pasieki pszczelarzy:

 • Molenda Paweł,
 • Pysiak Adam,
 • Kwiecień Kazimierz,
 • Plaskota, Antoni,
 • Humski Andrzej z córką Katarzyną,
 • Szaran Stanisław,
 • Murawski Łukasz

Ogółem we wszystkich Konkursach Pasiek uczestniczyło 55 pszczelarzy.

Inną formą docenienia pszczelarzy jest coroczne nadawanie odznaczeń z okazji Dożynek powiatowych i innych uroczystości organizowanych przez Starostę.

ŻYCIE KOŁA NA FOTOGRAFII

[/html][/fluid][/html][/fluid]