Przystąpienie do Koła

Aby przystąpić do Koła Pszczelarzy w Radomiu należy:

 1. Zgłosić prowadzenie pasieki do Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z miejscem zamieszkania. Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dla powiatu oraz miasta Radom mieści się w Radomiu ul. Warzywna 20.
 2. Wypełnić deklarację przystąpienia do koła dołączając do niego zdjęcie podpisane na drugiej stronie imieniem i nazwiskiem. Deklarację można uzyskać na spotkaniu Koła lub pobrać z tej strony.
 3. Złożyć wypełnioną deklarację w na zebraniu Koła lub dostarczyć do Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej. Adres: 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53 (wejście od ul. Niedziałkowskiego).
 4. Po akceptacji Zarządu Koła opłacić następujące składki członkowskie:
  1. Składka członkowska roczna: 70 zł (opłacana jeden raz w roku)
  2. Składka za rodziny (ulowe): 3 zł za jedna rodzinę,
  3. Składka za szkolenie 10 zł,
  4. Wpisowe: 150 zł (jednorazowa opłata dla osób przystępujących do Koła)

przykład wysokości pierwszej składki:

 1. Dla 12 rodzin pszczelich składka wyniesie: 266 zł  (70+3×12+150+10=266).
 2. Dla 35 rodzin pszczelich składka wyniesie: 335 zł  (70+3×35+150+10=335).

 

Pobierz deklarację – deklaracja_wstapienia_do_RZPZR

Dodaj komentarz