Informacje finansowe

Informujemy, że należności finansowe związane z refundacją za leki i matki zakupione w 2020 r. zostają na koncie Koła Pszczelarzy w Radomiu jako przedpłata na zakup leków i matek w 2021r. Osoby, które chcą otrzymać refundacje bezpośrednio na swoje konto bankowe muszą do 15 grudnia 2020r.  skontaktować się z biurem RZPZR w Radomiu telefon 572470031


Od 2021 roku Koło Pszczelarzy w Radomiu, wprowadza formę płatności za składki członkowskie poprzez konto bankowe.

Koło Pszczelarzy w Radomiu

ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom

Nr konta bankowego: 05 2030 0045 1170 0000 0341 6750.

Przykładowy sposób obliczenia składki za 2021 rok za 10 rodzin przedstawia się następująco:
Składka członkowska (stała) 70 zł,
Składka za szkolenie (stała) 10 zł
Ulowe (zmienna z zależności od ilości rodzin pszczelich) 3 zł od rodziny.
Przykład 10 rodzin pszczelich: 70 + 10 + 30 = 110 zł.
Przykład 15 rodzin pszczelich: 70 + 10 + 45 = 125 zł.
Kopię przelewu uprasza się o dostarczenie (przesłanie) do biura Regionalnego Związku Pszczelarzy w Radomiu ul. Żeromskiego 53; 26-600 Radom lub wysłanie na e-mail: pszczolaradom@wp.pl

Dodaj komentarz