XXIII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZP

XXIII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZP

W dniach 19 -20 listopada 2018 r. w Ciechocinku obradował XXIII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego, zwołany w celu weryfikacji i wyboru nowych władz PZP oraz podjęcia Uchwały Programowej. Powodem zwołania NWZD był konflikt wśród Członków Zarządu PZP. 

Poprzez głosowanie podjęto decyzję o odwołaniu Prezydenta PZP Waldemara Kudły ,Skarbnika Krzysztofa Górnego a także Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bolesława Cięciela i jej członków, poza Panią Małgorzatą Pietkiewicz. Pozostali członkowie Zarządu złożyli rezygnację.

Po wybraniu Zarządu jak również uzupełnieniu Komisji Rewizyjnej skład organów Polskiego Związku Pszczelarskiego przedstawia się następująco:

Zarządu PZP
Prezydent PZP – Tadeusz Dylon– Rzeszów
W- ce Prezydent – Zbigniew Kołtowski – Lublin
W- ce Prezydent – Leszek Bodzioch – Tarnów
Skarbnik – Ryszard Voss – Gdańsk
Sekretarz – Stanisław Ból– Piotrków Trybunalski
Członek – Ryszard Jarosz – Olsztyn
Członek – Henryk Krasucki – Ciechanów

Komisja Rewizyjna PZP
Przewodnicząca – Małgorzata Pietkiewicz – Gdańsk
Wiceprzewodniczący – Jerzy Wardęski – Warszawa
Sekretarz – Grzegorz Brzeski – Radom
Członek – Kazimierz Zaskórski – Częstochowa
Częstochowa – Sergiusz Saradow – Legnica

XXIII NWZD PZP

Opracował:

Robert Mroczek