Refundacja leków

Refundacja leków

Zarząd Koła Pszczelarzy w Radomiu informuje, że jest możliwość zwrotu kosztów poniesionych na leki w ramach refundacji na rachunek bankowy.

W tym celu należy podać numer rachunku bankowego do Zarządu Rejonowego Pszczelarzy Ziemi Radomskiej. Osoba do kontaktu – Pani Mariola Malec tel.: 572470031 lub na zebraniu Koła w dniu 11 listopada.

Prezes

Lucjan Walasek