Spotkanie listopadowe

Spotkanie listopadowe

Informujemy, że na spotkaniu koła w dniu 11 listopada 2018 roku prelekcje wygłosi mgr inż. Mariusz Chachuła. Tematyka obejmować będzie następujące zagadnienia:

  1. Matka pszczela a prawidłowy rozwoju rodziny
    • Rasy i linie matek a rodzaj pasieki i typ ula
    • Metody wychowu matek pszczelich
    • Wychów matek pszczelich na własne potrzeby
  2. Zabiegi i prace w pracowni i pasiece w czasie zimowli.

Ponadto podczas zebrania będą przyjmowane zapisy na wycieczkę wakacyjną oraz na wyjazd do Częstochowy w grudniu br.