Światowy Dzień Pszczoły

W dniu 04.10.2017 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radom przy ul. Moniuszki odbyła się uroczystość wręczenia medali ” ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE ” przyznanych przez Prezydenta RP. Wśród wyróżnionych były pary małżonków Barbara i Edward Hernik oraz Jadwiga i Kazimierz Kwietniowie, które w związku małżeńskim przeżyły 50 lat, a dostojni jubilaci są członkami Koła Pszczelarzy w Radomiu.

Edward Hernik jest także członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W związku z powyższym w uroczystości brała udział delegacja Koła ZŻWP, która złożyła jubilatom życzenia dalszych długich lat życia, wręczyła wiązankę kwiatów a Prezes Związku mjr. Stanisław Kuśmierski udekorował kolegę Edwarda brązowym medalem  ” ZA ZASŁUGI DLA ZŻWP”  a jego małżonkę  „MEDALEM PAMIĄTKOWYM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZŻWP”.

Opracował:

Robert Mroczek

Dodaj komentarz