Przystąpienie do Koła

Aby przystąpić do Koła Pszczelarzy w Radomiu należy:

 1. Zgłosić prowadzenie pasieki do Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z miejscem zamieszkania. Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dla powiatu oraz miasta Radom mieści się w Radomiu ul. Warzywna 20.
 2. Wypełnić deklarację przystąpienia do koła dołączając do niego zdjęcie podpisane na drugiej stronie imieniem i nazwiskiem. Deklarację można uzyskać na spotkaniu Koła.
 3. Opłacić następujące składki członkowskie:
  1. Składka członkowska roczna: 70 zł (opłacana jeden raz w roku)
  2. Składka za rodziny (ulowe): 3 zł za jedna rodzinę,
  3. Składka za szkolenie 10 zł,
  4. Wpisowe: 150 zł (jednorazowa opłata dla osób przystępujących do Koła)

przykład:

Pszczelarz który posiada 12 rodzin pszczelich chcąc przystąpić do Naszego Koła:

 1. Zgłasza pasiekę u Powiatowego Lekarza Weterynarii i pobiera zaświadczenie.
 2. Opłaca u skarbnika Koła 266 zł składki (70+3×12+150+10=266).
 3. Wypełnia deklarację przystąpienia do Koła i wraz z dołączonym zdjęciem oraz kserokopią zaświadczenia od PIW składa na spotkaniu Koła.

 

Dodaj komentarz